December 1, 2020

Prada x adidas 新联名鞋款帅气登场!

专为帆船运动而设计的 A+P LUNA ROSSA 21,以新型 AC75 Luna Rossa 帆船的设计为灵感,鞋履的廓形流畅、重量轻盈,即使赤脚穿著也提供自然稳定性。

相关文章

Iconicmen
Scroll to Top